07.06.2020

Matthias-Claudius-Kirche|Sonntag, 07.06.2020, 10:00 Uhr

Gottesdienst

Litrug: Pastroin Ulrike Thiele

Kollekte: Kirchenkreismission