Mai 2019

Bücherei Matthias-Claudius|Freitag, 03.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr

Bücherei

Susann Lichterfeld

Bücherei Matthias-Claudius|Dienstag, 07.05.2019, 10:00 bis 11:00 Uhr

Bücherei

Gabi Gerberding

Bücherei Matthias-Claudius|Freitag, 10.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr

Bücherei

Susann Lichterfeld

Bücherei Matthias-Claudius|Dienstag, 14.05.2019, 10:00 bis 11:00 Uhr

Bücherei

Gabi Gerberding

Bücherei Matthias-Claudius|Freitag, 17.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr

Bücherei

Susann Lichterfeld

Bücherei Matthias-Claudius|Dienstag, 21.05.2019, 10:00 bis 11:00 Uhr

Bücherei

Gabi Gerberding

Bücherei Matthias-Claudius|Freitag, 24.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr

Bücherei

Susann Lichterfeld

Bücherei Matthias-Claudius|Dienstag, 28.05.2019, 10:00 bis 11:00 Uhr

Bücherei

Gabi Gerberding